Creative Commons License Deed

Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya

Sou lliure de:

 • fer-ne obres derivades

Amb les condicions seg??ents:

 • ReconeixementHeu de recon??ixer els cr??dits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (per?? no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'??s que feu l'obra).

  Qu?? significa "Reconeixement de l'obra"?
  La p??gina de la qual veniu contenia metadades incrustades d'una llic??ncia entre les quals s'explicava com calia recon??ixer l'autor en utilitzar l'obra. Aqu?? podeu utilitzar el codi HTML per citar l'obra. Fent-ho aix?? les metadades tamb?? s'inclouran en la vostra p??gina i per tant tothom podr?? accedir a l'obra original.
 • No comercialNo podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

 • Compartir IgualSi altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades, nom??s podeu distribuir l'obra generada amb una llic??ncia id??ntica a aquesta.

Entenent que:

 • Renuncia — Es pot renunciar a alguna d'aquestes condicions si obteniu el perm??s del titular dels drets d'autor.
 • Altres drets — Els drets seg??ents no queden afectats de cap manera per la llic??ncia:
  • Els vostres drets de repartiment just o ??s just;
  • Els drets morals de l'autor;
  • Drets que altres persones poden ostentar sobre l'obra o sobre l'??s que se'n fa, com per exemple drets de publicitat o privacitat.
 • Notice — Quan reutilitzeu o distribu??u l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llic??ncia de l'obra.
Qu?? significa "condicions a les quals es pot renunciar"?

CC licenses anticipate that a licensor may want to waive compliance with a specific condition, such as attribution.

Apreneu-ne m??s.

Qu?? significa "??s just"?

All jurisdictions allow some limited uses of copyrighted material without permission. CC licenses do not affect the rights of users under those copyright limitations and exceptions, such as fair use and fair dealing where applicable.

Apreneu-ne m??s.

Qu?? s??n els drets morals?

In addition to the right of licensors to request removal of their name from the work when used in a derivative or collective they don't like, copyright laws in most jurisdictions around the world (with the notable exception of the US except in very limited circumstances) grant creators "moral rights" which may provide some redress if a derivative work represents a "derogatory treatment" of the licensor's work.

Apreneu-ne m??s.

Qu?? s??n els "Drets de Publicitat"?

Publicity rights allow individuals to control how their voice, image or likeness is used for commercial purposes in public. If a CC-licensed work includes the voice or image of anyone other than the licensor, a user of the work may need to get permission from those individuals before using the work for commercial purposes.

Apreneu-ne m??s.

Advertiment
Advertiment

Aquest resum no ??s una llic??ncia. Nom??s ??s una refer??ncia pr??ctica per entendre el Text Legal (la llic??ncia completa) ??? ??s una s??ntesi d'alguns del termes clau de la llic??ncia amb la intenci?? que pugui ser entesa per tothom. Es tracta d'una interf??cie amicable del Text Legal que hi ha sota. Aquest resum per si sol no t?? cap valor legal, i el seu contingut no apareix en la llic??ncia aut??ntica.

Creative Commons no es un bufet d'advocats i no ofereix cap servei legal. La distribuci??, la mostra, o l'enlla?? d'aquest Resum no crea cap vincle advocat-client.

Aix?? ??s un resum f??cilment llegible del text legal (la llic??ncia completa) disponible en els idiomes seg??ents:
Catal?? Castell?? Basc Gallec