International Summer School on the Environment (ISSE)

DSpace/Manakin Repository

International Summer School on the Environment (ISSE)

 
 

Collections in this community

  • Biodiversitat marina i salut humana
  • Biodiversitat marina i activitats humanes
  • Governança de la sostenibilitat i el canvi climàtic en l' àmbit local
  • ACV i Aigua
  • El repte de la gestió dels espais naturals protegits en el context actual. Experiències en Xarxa Natura 2000 i espais fluvials
  • Agricultura periurbana i urbana en les ciutat del segle XXI reptes per a una millor gestió del territori
  • Serveis dels ecosistemes: conceptes, metodologies i instruments per a la investigació i l'aplicació pràctica
  • El Desenvolupament Professional del Professorat Universitari en Sostenibilitat

Documents recently added

You can copy this text:

This file is restricted

The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.

  1. We will contact you via the email address you have provided us.