Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI)

DSpace/Manakin Repository

Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI)

 
 

El Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI) de la Universitat de Girona pretén ser un punt de trobada obert a totes aquelles persones de l’àmbit universitari que estiguin interessades en la lingüística en qualsevol dels seus àmbits.

Els organitzadors de SERELI formen part dels grups de recerca de la Universitat de Girona: Grup de Lèxic i Gramàtica i Grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada (LIDIAGC).

Cada any organitzen xerrades per conversar sobre les següents temàtiques: gramàtica generativa, cognitivisme, estructuralisme, sociolingüística, adquisició de segones llengües, creació de corpus lingüístics, categorització, gramaticalització, gramàtica comparada de les llengües i variants lingüístiques romàniques, gramàtica històrica, etc.

Collections in this community

Documents recently added

You can copy this text:

This file is restricted

The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.

  1. We will contact you via the email address you have provided us.