Generació de rutes òptimes a partir de dades obertes i programari lliure = Generación de rutas óptimas a partir de Datos Abiertos y software libre

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Calvo, Cristina
dc.date.issued 2021-03-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10256.1/6204
dc.description.abstract Comunicació a càrrec de Cristina Calvo (Instituto Geográfico Nacional) sobre la generació de rutes òptimes a partir de dades obertes i programari lliure. L'Institut Geogràfic Nacional (IGN) va publicar al març de 2017 la primera versió de la Informació Geogràfica de Referència de Xarxes de Transport (IGR-RT), amb l'objectiu inicial de donar compliment als requisits d’INSPIRE, al mateix temps que pretenia satisfer les necessitats dels restants productes del propi IGN en la mateixa matèria. Posteriorment a la publicació de la primera versió s'ha treballat en la seva actualització i millora i han sorgit diversos casos d'ús de l’IGR-RT per a propòsits diferents dels que inicialment s'havien plantejat. Això ha permès detectar incidències en el conjunt de dades, al mateix temps que es posava de manifest la necessitat de fer evolucionar el model de dades, canviar els formats en què es distribueix i la periodicitat en la publicació de les noves versions. Un d'aquests casos d'ús és la generació de rutes òptimes entre diferents punts del territori a través de la xarxa viària. Aquest cas d'ús va néixer d'una sol·licitud del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que es va posar en contacte amb l'IGN/CNIG per a plantejar la possibilitat de calcular el cost en temps i la distància en quilòmetres des de la capital de cadascun dels municipis de l'Estat fins a l'hospital més pròxim, el municipi de més de 20.000 habitants més pròxim i el municipi de més de 50.000 habitants més pròxim. La raó d'aquesta petició partia d'un estudi que buscava avaluar el risc de despoblament dels municipis espanyols i que prenia la distància als diversos equipaments i serveis socioculturals i sanitaris com un dels factors que a priori contribuïa a augmentar aquest risc. Presentant l'exercici realitzat per a calcular les rutes, pretenem mostrar la metodologia utilitzada, però sobretot les dificultats trobades durant el seu desenvolupament i les limitacions actuals que l’IGR-RT presenta per a aquesta mena d'usos. En línies generals, es considera que els coneixements adquirits durant l'anàlisi realitzada han permès posar a prova les dades de xarxa viària recopilats en l’IGR-RT, així com obrir la porta a la possibilitat d'oferir nous serveis als ciutadans per part de l'IGN. No els relatius al càlcul de ruta òptima (per a això existeixen nombrosos programes comercials, tant d'ús lliure com de pagament), sinó sobretot pel que fa al càlcul d'isòcrones, que entenem que pot ser de gran utilitat per a nombrosos usuaris i institucions
dc.format.mimetype audio/mpeg
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso spa
dc.publisher Universitat de Girona. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció
dc.relation.ispartofseries XIV Jornadas SIG Libre (2021);
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject Sistemes d'informació geogràfica -- Congressos
dc.subject Geographic information systems -- Congresses
dc.subject Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació -- Geografia -- Congressos
dc.subject Information storage and retrieval systems -- Geography -- Congresses
dc.title Generació de rutes òptimes a partir de dades obertes i programari lliure = Generación de rutas óptimas a partir de Datos Abiertos y software libre
dc.type info:eu-repo/semantics/lecture


Files in this item

The following license files are associated with this item:

Show simple item record

Related Items

Search DUGiMedia


Browse

My Account

Statistics

You can copy this text:

This file is restricted

The file you are attempting to access is a restricted file and requires credentials to view. Please login below to access the file.

  1. We will contact you via the email address you have provided us.