Creative Commons License Deed

Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llic??ncia 3.0 Espanya

Sou lliure de:

 • fer-ne obres derivades

Amb les condicions seg??ents:

 • Reconeixement. Heu de recon??ixer els cr??dits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (per?? no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'??s que feu l'obra).

  Qu?? significa "Reconeixement de l'obra"?
  La p??gina de la qual veniu contenia metadades incrustades d'una llic??ncia entre les quals s'explicava com calia recon??ixer l'autor en utilitzar l'obra. Aqu?? podeu utilitzar el codi HTML per citar l'obra. Fent-ho aix?? les metadades tamb?? s'inclouran en la vostra p??gina i per tant tothom podr?? accedir a l'obra original.
 • No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

 • Compartir Igual. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades, nom??s podeu distribuir l'obra generada amb una llic??ncia id??ntica a aquesta.

 • Quan reutilitzeu o distribu??u l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llic??ncia de l'obra.
 • Alguna d'aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el perm??s del titular dels drets d'autor.
 • No hi ha res en aquesta llic??ncia que menyscabi o restringeixi els drets morals de l'autor.
Advertiment
Advertiment

Aquest resum no ??s una llic??ncia. Nom??s ??s una refer??ncia pr??ctica per entendre el Text Legal (la llic??ncia completa) ??? ??s una s??ntesi d'alguns del termes clau de la llic??ncia amb la intenci?? que pugui ser entesa per tothom. Es tracta d'una interf??cie amicable del Text Legal que hi ha sota. Aquest resum per si sol no t?? cap valor legal, i el seu contingut no apareix en la llic??ncia aut??ntica.

Creative Commons no es un bufet d'advocats i no ofereix cap servei legal. La distribuci??, la mostra, o l'enlla?? d'aquest Resum no crea cap vincle advocat-client.

Els drets derivats d'usos leg??tims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l'anterior

Aix?? ??s un resum f??cilment llegible del text legal (la llic??ncia completa) disponible en els idiomes seg??ents:
Catal?? Castell?? Basc Gallec