00:00/00:00 </>
​3616.mp4
​3616.mp3

L'avaluació integrada en l'enfocament per competències i com avaluar, en aquest marc, la competència plurilingüe i intercultural. Sessió 2