Benvinguts al Repositori Digital de la UdG

Sobre el DUGiMedia
El DUGiMedia és el repositori institucional d’àudio i vídeo de la Universitat de Girona (UdG). S'ocupa de preservar, difondre i donar visibilitat a la producció multimèdia procedent del servei de gravació de conferències, jornades i seminaris que s'organitzen a la Universitat. Contribueix a augmentar la visibilitat de la pròpia UdG, donant valor als vídeos i àudios amb la incorporació d'eines d'indexació i descripció dels continguts, en facilita la visualització des de molts altres llocs d'internet (interoperabilitat) i l'accés obert.
El Servei de Biblioteca és el responsable del DUGiMedia que utilitza un programari lliure (DSpace, Postgres, SOLR, etc.), i recolzat sobre un sistema operatiu lliure (Linux).
Les funcions del repositori són:
 • garantir la interoperabilitat: els documents del repositori es poden localitzar a través d'altres repositoris i cercadors que utilitzen els mateixos estàndards, i a través de Google i altres cercadors d'internet;
 • augmentar la visibilitat i l'impacte de la producció acadèmica de la UdG. Aplica tècniques d'optimització de cercadors (SEO) per posicionar els ítems a la xarxa i oferir la màxima visibilitat;
 • indexar els continguts i fer-los recuperables;
 • recollir una gran diversitat de documents pel que fa a suports, temàtica i tipologia;
 • permetre la transversalitat, l'accés i ús dels materials a altres professors i estudiants de la UdG i del món;
 • complir amb les directrius que marca la CE i la normativa nacional en relació a l'accés obert;
 • proporcionar un control d'autoritats, garantint la inexistència de punts d'entrada duplicats;
 • garantir la marca de qualitat UdG.
Objectius
Els objectius del repositori són:
 • augmentar la visibilitat i l'accés dels autors i la seva producció científica i acadèmica, i de la mateixa UdG;
 • afegir valor als documents amb la indexació i la cita bibliogràfica estàndard;
 • protegir l'ús posterior que es faci dels documents i els drets de propietat intel·lectual, a través de les llicències Creative Commons;
 • garantir la preservació dels materials dipositats i que cada objecte digital tingui un URL permanent;
 • actuar d'arxiu de la producció acadèmica i investigadora de la universitat i facilitar els usos posteriors (compartir material, reciclar material, estalvi de duplicitats, ...).
Qui pot dispositar?, què es pot dipositar?, quins formats?
El material multimèdia el diposita el personal de la Biblioteca de la UdG. Quan el material no s’ha gravat des del servei de gravació de la Biblioteca, cal posar-se en contacte amb biblioteca.projectes@udg.edu i us faran arribar les instruccions per publicar el material al repositori DUGiMedia.
A DUGiMedia es dipositen els següents materials:
 • materials relacionats amb la recerca: conferències magistrals, jornades, seminaris, etc.
 • materials i objectes docents: activitats d’innovació, cursos de postgrau i d’estius, etc.
 • fons històric
 • material institucional: actes institucionals de facultats i escoles, activitats interuniversitàries, actes institucionals de diferents serveis
 • treballs d’estudiants: lectures de tesi, presentacions d’estudiants, role playings, etc.
 • materials dels campus sectorials, centres de recerca i entitats culturals
DUGiMedia accepta els formats mp3 àudio i mp4 vídeo.
L'accés als continguts
L'accés al DUGiMedia és lliure, els registres són públics i oberts a tothom. No obstant això, puntualment, l’accés a alguns objectes digitals poden tenir algunes restriccions. En aquests casos caldrà demanar autorització al servei de Biblioteca per tal de tenir-hi accés.
Preservació de continguts
Per tal de garantir la preservació dels continguts dipositats, periòdicament:
 • se'n revisa la integritat;
 • se'n fa còpies de seguretat;
 • se'n garanteix l'accés gestionant els possibles canvis de format necessaris.
Política de reutilització de les metadades
El lloc web dona accés a informació de la Universitat de Girona. La Universitat de Girona treballa perquè tots els recursos d'aquest lloc web estiguin disponibles per a la seva reutilització. En aquest sentit, totes les metadades es publiquen sense restriccions de reutilització i sota les condicions de la llicència Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Oferiment al Domini Públic. No obstant això, si reutilitzeu dades publicades al DUGiMedia, cal citar-ne l'origen i no desnaturalitzar el sentit.
L'accés als objectes digitals per mitjà del DUGiMedia no modifica el règim dels drets dels autors de les persones enregistrades i de les institucions a les quals pertanyen. Per qualsevol dubte que es pugui plantejar en relació a la utilització d’aquests objectes multimèdia cal adreçar-se a les mateixes persones titulars dels drets o a les institucions a les quals aquestes pertanyen. En el cas que no es disposi d'informació sobre els drets dels objectes digitals, només es podran utilitzar d'acord amb la normativa de propietat intel·lectual.
Si considereu que alguna informació o text infringeix els vostres drets o els drets de terceres persones podeu adreçar-vos a biblioteca.projectes@udg.edu

Comunitats