Congènere Congrés Internacional 2009

Aquest foro pretén posar en comú diferents perspectives teòriques i empíriques sobre els models, processos i límits de la identitat que apareixen en el discurs publicitari actual, i, per tant, amb tots els angles que implica la dimensió de gènere, la seva representació i la seva percepció. Amb un punt clar de partida: esbrinar quins són els estereotips de gènere que proposa la publicitat i quins poden estar relacionats amb les actituds en la violència de gènere. En aquests sentit, es proposa posar de manifest la construcció mediàtica de la identitat; les formes d’exclusió; les interpretacions de la realitat i els formats culturals expressats en la publicitat. Tot això prestant especial atenció a l’impacta dels mitjans electrònics com a nou escenari audiovisual, amb un llenguatge propi.

El congrés parteix d’un tema polèmic i transcendent que es pot abordar des de diverses disciplines: els sociòlegs, els creatius publicitaris, programadors de mitjans i de cadenes de televisió, representants d’entitats públiques (observatoris de publicitat, Instituts governamentals de la dona, organismes que vetllen per la igualtat...) professorat-investigador de l’àmbit de la filosofia, de l’antropologia, de la llengua i de la comunicació. Alhora, la formulació d’aquest congrés coincideix amb un dels objectius del Pla de Desenvolupament del Mil·lenni de l’ONU: Promoure la igualtat entre gèneres i l’autonomia de la dona.

El congrés és una iniciativa del grup de recerca ARPA –Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals- integrat per professorat propi de la UdG, de la UB, de la Universitad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid i la del País Basc i compta amb la possibilitat d’establir sinèrgies de col·laboració amb diferents serveis de la UdG així com diversos serveis socials depenent d’organismes públics.

Per tot això, pensem que aquest congrés pot aportar un corpus investigador interdisciplinar a un problema social que, lluny d’estar resolt, continua sent l’assignatura pendent d’una societat plenament democratitzada com la nostra: La violència de gènere, els estereotips i les desigualtats de gènere vehiculats per la publicitat.


Accedeix a les actes del congrés


Girona, 25 i 26 de maig de 2009

La representació de gènere a la publicitat del segle XXI

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

La Tirania de la publicitat

Class open access