ISSE 2009

Biodiversitat marina i Salut Humana

El curs que presentem vol tractar els problemes actuals des del punt de vista sanitari, mèdic i biològic, i fa especial èmfasi en com actuacions concretes a favor de la preservació de la biodiversitat marina podrien ser les úniques mesures preventives realment efectives.

Aquest curs, pioner a Catalunya en relacionar els ecosistemes marins i la salut humana, s’adreça a tots els professionals que treballen en aquest tema o que hi estan interessats, tant de l’Administració (tècnics de medi ambient, veterinària o salut pública), com d’universitats, hospitals i centres de recerca, i també a estudiants universitaris de màster o de segon cicle de llicenciatures relacionades (Biologia, Medicina, Ciències Ambientals, Veterinària, Química, Farmàcia, etc.).

Biodiversitat marina i salut humana

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Al·lèrgia a Anisakis

Class open access