Inauguració del curs 2008-2009. La innovació a Catalunya i a Europa en un context global