00:00/00:00 </>

Energia, a new green deal

Share
La Unió Europea ha fixat com objectiu comunitari per 2020 que un 20% del consum d'energia primària provingui de fonts renovables. Això suposa que el 35% de l'electricitat europea haurà de ser generada per fonts netes. Què significa això per a les ciutats de les ribes del Mediterrani? Quins reptes i oportunitats emanen d'aquesta nova manera de pensar en la generació i consum d'energia? ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0