Visualitzant La seguretat i la salut en els processos d'innovació per autor "Curià, Olga"