00:00/00:00 </>
​1509.mp4

Integració d’un sistema de visió per computador a una cèl·lula flexible de transport