00:00/00:00 </>
​1536.mp3

Anàlisi dels gestos professionals del docent = Análisis de los gestos profesionales del docente = Analyses des gestes professionnels de l'enseignant