00:00/00:00 </>
​1537.mp4
​1537.mp3

Entre la pràctica reflexiva i la investigació educativa: cap a un nou perfil professional = Entre la práctica refelxiva y la investigación educativa: hacia un nuevo perfil profesional = Entre la practique réflexive et la recherche éducative: vers un nouveau profil professionnel de l'enseignant

Full Text
Share
Segons recull Olga Esteve, la formació de professionals competents i compromesos amb el desenvolupament social constitueix avui dia una missió essencial de l'Educació Superior Contemporània (UNESCO, 1998). El concepte de competència professional inclou no només capacitats requerides per a l'exercici d'una professió, sinó qualitats personals relacionades amb la presa de decisions i l'intercanvi d'informació necessari per a un acompliment efectiu. Per això, les competències específiques hauran d'estar subordinades a les professionals. D'aquí la importància d'incorporar models de formació lligats a la realitat, a la pràctica i a la professionalització. Es tracta 'd'ajudar el professorat a construir una teoria pròpia de la pràctica'. La perspectiva derivada de l'aprenentatge reflexiu i realista queda resumida en els punts següents: 1) Concep la formació com a "coconstrucció" de coneixement, i no com a la seva transmissió; 2) Fomenta el treball en equip entre iguals; 3) Acompanya constructivament el procés de reflexió individual i grupal; 4) Fomenta processos d'autoregulació per impulsar l'autonomia del/de la futur/a docent. Per la seva part, Jesús Estepa afirma que a través de la reflexió el professor deixa de ser un mitjancer passiu per convertir-se en un d'actiu que des de la pràctica reconstrueix críticament la seva pròpia teoria i participa en el desenvolupament significatiu del coneixement i la pràctica professional. Denominem professor investigador aquell que és capaç de reflexionar sobre la seva pràctica per descriure, analitzar i intervenir a l'escola. La investigació educativa es planteja com una manera de concebre l'activitat professional en la qual el professorat pot orientar el conjunt del seu treball com un procés d'investigació en l'acció, que li permeti enfrontar-se de manera crítica als problemes pràctics professionals. Llavors, els equips de professors que realitzen aquesta reflexió crítica sobre la seva pròpia pràctica no poden ser tractats com a simples tècnics de l'ensenyament, sinó que han de ser reconeguts a més com a professionals autònoms; per tant, han de disposar de facilitats horàries, de recursos i d'infraestructura, que els permetin realitzar creativament i rigorosament la seva tasca. Quines limitacions o problemes poden ser l'origen de les resistències de certs docents a entrar en una lògica de pràctica reflexiva?Quin és el nou punt de vista dels professors respecte al currículum? Quin paper tenen els alumnes en aquest model? ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa3.0