00:00/00:00 </>
​1592.mp4
​1592.mp3

Residus per eliminar metalls

Full Text
Share
El laboratori Metalls i Medi Ambient està investigant la utilització de residus vegetals per eliminar metalls que es poden trobar en aigües industrials. Els metalls que es volen eliminar, com crom, plom, coure, cadmi, zinc o arsènic, són elements tòxics pels organismes vius fins i tot a baixes concentracions i no són biodegradables, pel que cal que siguin eliminats de les aigües residuals per evitar que provoquin efectes negatius en el medi ambient. Els residus que s’utilitzen per eliminar metalls són, tots ells, residus vegetals produïts en empreses de l’entorn, com la rapa de raïm, que prové d’una cooperativa de vi de l’Empordà; el suro, d’una empresa de producció de taps de vi; l’escorça de yohimba, d’una indústria farmacèutica; el pinyol d’oliva, d’una empresa d’extracció d’oli de pinyola i, finalment, el marro de cafè, rebuig d’una indústria de fabricació de cafè soluble. Els estudis demostren l’efectivitat d’alguns del residus per eliminar metalls en aigua i en aquests moments, en el laboratori Metalls i Medi Ambient s’està desenvolupant la tecnologia per utilitzar els residus en el procés de depuració d’aigües residuals industrials i, paral·lelament, desenvolupa equips analítics automàtics per monitoritzar les dades del procés de depuració ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa3.0