NO TENS PERMISOS

Teoria i tècnica del llenguatge radiofònic