00:00/00:00 </>
​1608.mp4
​1608.mp3

Simulant la realitat

Full Text
Share
La nostra recerca abasta dos àmbits de gran interès tècnic: energia i fluids. En el primer, estudiem el comportament de diverses fonts d'energies convencionals (motors tèrmics) i renovables (geotèrmica, eòlica, etc.) per millorar-ne l'eficiència. Analitzem també el comportament energètic dels edificis i les seves instal·lacions, així com la incorporació de mesures d’eficiència energètica i energies renovables. També dins l'àmbit energètic estudiem l’impacte acústic d’infraestructures de transport i maquinària, així com sistemes d’atenuació d’aquest impacte. Ja en el tema de fluids, ens dediquem, per una banda, a l'anàlisi de lubricants per determinar l'estat de motors tèrmics i, per l'altra, a la simulació de fluids en sistemes complexes. És en aquest darrer apartat on, gràcies als nostres estudis, proposem modificacions per augmentar el rendiment de turbomaquinària, estimem la velocitat de propagació de la flama en combustibles sòlids, etc. És per això que disposem d'un dels supercomputadors més potents de les comarques gironines ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa3.0