Visualitzant Els espais agraris a Girona: instruments jurídics i de planejament per a la seva protecció per autor