Listar Els espais agraris a Girona: instruments jurídics i de planejament per a la seva protecció por fecha de publicación