Etnografia, memòria històrica i patrimoni

Materials d'interès centrats en el sector pesquer des de la perspectiva de les Ciències Socials i les Humanitats produïts i editats per la Càtedra o el Museu de la Pesca. S'inclouen reportatges, entrevistes, testimonis, memòries, materials de naturalesa etnohistòrica, etc.

S'exclouen els produïts directament per la recerca acadèmica.

Resultats col·leccions

Cap resultat