00:00/00:00 </>
​1874.mp4
​curbet1.mp3

(In)seguretat: visió integral

Share
Primera sessió del curs de Jaume Curbet sobre 'La seguretat en la societat del risc'. Curbet reflexiona sobre el significat de la seguretat i planteja la necessitat de comprendre la inseguretat per tal de comprendre millor la seguretat. Aquesta sessió és la primera sessió teòrica del curs i se centra en la manera d'adoptar una visió més àmplia i més comprensiva de la seguretat per tal d'entendre els problemes de la inseguretat ​
​Tots els drets reservats