00:00/00:00 </>
​1875.mp4
​curbet2.mp3

(In)seguretat: visió evolutiva

Curbet, Jaume
Share
Segona sessió del curs de Jaume Curbet sobre 'La seguretat en la societat del risc'. Curbet parteix de nou de la comprensió de la inseguretat com a millor seguretat possible. Aquesta sessió és la segona sessió teòrica del curs i se centra en una nova dimensió de la seguretat, la dimensió evolutiva ​
​Tots els drets reservats