00:00/00:00 </>
​1875.mp4
​curbet2.mp3

(In)seguretat: visió evolutiva

Share
Segona sessió del curs de Jaume Curbet sobre 'La seguretat en la societat del risc'. Curbet parteix de nou de la comprensió de la inseguretat com a millor seguretat possible. Aquesta sessió és la segona sessió teòrica del curs i se centra en una nova dimensió de la seguretat, la dimensió evolutiva ​
​Tots els drets reservats