00:00/00:00 </>
​2043.mp4
​2043.mp3

La Programació de projectes 2.0: de l’enginyeria i la seva didàctica en un context gràfic (el fractal de Sierpinski...) amb les noves tecnologies (metodologia PEPA...) al projecte Literatura 2.0