Seminari de Biopolítica

Seminari de Biopolítica , organitzat pel Grup de Recerca Filosofia de la Universitat de Girona i la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani.

S'han realitzat dues sessions: la primera, el 7 d'octubre de 2011, a càrrec de Nikolas Rose, prestigiós professor de la London School of Economics and Political Science i la segona, el 18 de novembre de 2011, a càrrec de Dominique Memmi, directora de Recerca en Ciències Socials al Centre National de la Recherche Scientifique.

En aquest seminari, Nikolas Rose exposa les línies mestres de les seves últimes investigacions sobre biopolítica, parcialment resumides en la seva obra 'The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century' (2007). Rose analitza les complexes relacions existents entre biomedicina, biopolítica, tecnologies del jo i neoliberalisme.

Dominique Memmi exposa les línies mestres de la seva recerca actual sobre les transformacions de la biopolítica a partir de la segona meitat del segle XX. Mostra com la qüestió del govern del cos, en els últims decennis, inclou, però alhora excedeix, el domini tradicional de les polítiques de salut pública, de l’àmbit de la medicina i de la relació clínica, degut a l’extensió, per tot el teixit social, de tot un conjunt de nous dispositius i procediments que regulen i redefineixen les conductes i les representacions corporals. Per comprendre el cos com a objecte d’aplicació de l’acció política, Memmi considera fonamental il·luminar aquestes noves tècniques de govern del cos que, pel fet de resultar sovint banals i familiars, solen passar desapercebudes. Per exemplificar aquestes noves formes biopolítiques que predominen en l’actualitat, Memmi se centra especialment en l’estudi de la gestió del cos procreador i del cos moribund

Programa:

Divendres 7 d'octubre de 2011: Nikolas Rose

De 10h a 13h: The Politics of Life Itself

De 16h a 19h: Neuroscience and its Social Implications

Divendres 18 de novembre de 2011: Dominique Memmi

De 10h a 13h i de 15.30h a 18h: Dominique Memmi: Biopolitics today (since the 60tees)

A càrrec de Nikolas Rose i de Dominique Memmi

Resultats col·leccions

Cap resultat