ISSE 2011

XI International Summer School on the Environment (ISSE 2011)

Girona, 16 i 17 de Setembre de 2011

Els objectius de l' XI Curs d'estiu de l'Institut de Medi Ambient són:

- Mostrar l’estat de l’art de les polítiques de desenvolupament sostenible a nivell europeu, tan si són d’àmbit internacional, com nacional o local.

- Generar un aparador de bones pràctiques en el govern del desenvolupament sostenible a l’àmbit local i regional.

- Abordar les polítiques, els instruments i la recerca per a la lluita contra el canvi climàtic des de l’àmbit local i regional.

- Transferir coneixements i experiències entre els diversos agents implicats en el desenvolupament sostenible a l’àmbit local i regional: món acadèmic i de la recerca, alumnat universitari, representats polítics del món local, tècnics municipals i comarcals, empreses i professionals del sector mediambiental i col·lectius ambientalistes

Governança de la sostenibilitat i el canvi climàtic en l' àmbit local

Resultats col·leccions

Cap resultat