Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional - CSiI

El Grup de Recerca en Comunicació Social i Institucional de la Universitat de Girona es va crear l'any 2009 com a resultat de la confluència d'un grup de professors i investigadors de diverses disciplines interessats en l’anàlisi, interpretació i innovació en l'àmbit comunicatiu.

El propòsit del grup és afavorir l’avenç en el coneixement de la comunicació en els àmbits social i institucional i propiciar que la seva presència en el món acadèmic esdevingui significativa i abasti les dimensions que li són pròpies.

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Conclusions de les jornades

Class open access