Grup Agència 66: Campanya de CiU (Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya)