00:00/00:00 </>
​2400.mp4
​2400.mp3

Estudi del suro com a biosorbent de contaminants orgànics : cerca de noves aplicacions mediambientals