00:00/00:00 </>
​2403.mp4
​2403.mp3

Modelat de sistemes biològics i el seu ús en bioprocessos industrials