00:00/00:00 </>
​247.mp4

De l'Onyar al Cuyahoga: història de l'art en temps de globalització