Sessions professors visitants màster Vibot

Sessions del seminari impartides per docents visitants dins el mòdul "Visual perception" del Màster Erasmus Mundus Vision and Robotics (VIBOT) de la Universitat de Girona.

Resultats col·leccions

Cap resultat