ISSE 2012

XII International Summer School on the Environment (ISSE 2012)

Girona, 3 a 7 de setembre de 2012

El principal objectiu d’aquesta Summer School és la d’aplicar la metodologia ACV en diferents processos relacionats amb l’aigua tant per l’ús humà (potabilització, sanejament o tractament des de l’origen), com en aspectes productius (diversos sectors industrials, agricultura…).

Els objectius del XII International Summer School on the Environment, son:

- Aprofundir en l’aplicació de la metodologia ACV a diferents processos tant de tractament de l’aigua com a altres processos en que l’aigua hi juga un paper important.

- Veure exemples reals de l’aplicació de l’ACV.

- Aplicar la metodologia ACV.

- Tenir coneixement sobre la relació existent entre energia i aigua i la importància de l’energia en la metodologia ACV.

ACV i Aigua

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Aigua i energia

Class open access

Thumbnail

Aigua residual a la indústria

Class open access

Thumbnail

Introducció a l'ACV

Class open access