Jornada : 'Gironella: una ciutat, un temps, una literatura'

Gironella: una ciutat, un temps, una literatura

El dia 5 de novembre de 2012 va tenir lloc una Jornada sobre l'escriptor Josep Maria Gironella i la literatura del franquisme al CaixaFòrum de Girona.

Hi ha dos llibres que expliquen amb mestria el que va ser la guerra civil espanyola i els seus antecedents. En català, Joan Sales escriu el seu memorable Incerta Glòria. En castellà, José María Gironella escriu Los cipreses creen en Dios. La recent mort de Gironella, envoltat d'un silenci estrany en el món cultural català castellà, ha empès el Departament de Dret Privat i la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona a organitzar una Jornada dedicada a reflexionar sobre el significat d'aquest autor en la literatura del franquisme, per intentar entendre la cultura de la dictadura, el seu dret, la seva política i les seves ciutats, i més en concret la ciutat de Girona.

S'ha comptat amb crítics literaris de la talla de José-Carlos Mainer, Jordi Gracia o Xavier Pla, juntament amb historiadors i juristes com José María Pérez Collados o Jordi Canal, i l' aportació de Joaquim Nadal, professor i ex alcalde de Girona.

Resultats col·leccions

Cap resultat