Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI)

El Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI) de la Universitat de Girona pretén ser un punt de trobada obert a totes aquelles persones de l’àmbit universitari que estiguin interessades en la lingüística en qualsevol dels seus àmbits.

Els organitzadors de SERELI formen part dels grups de recerca de la Universitat de Girona: Grup de Lèxic i Gramàtica i Grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada (LIDIAGC).

Cada any organitzen xerrades per conversar sobre les següents temàtiques: gramàtica generativa, cognitivisme, estructuralisme, sociolingüística, adquisició de segones llengües, creació de corpus lingüístics, categorització, gramaticalització, gramàtica comparada de les llengües i variants lingüístiques romàniques, gramàtica històrica, etc.

Resultats col·leccions

Cap resultat