Les llengües del judaisme

Cicle de conferències “Les llengües del judaisme”

El cicle proposa un recorregut a través de les diferents llengües que, en temps i llocs diversos, ha emprat el poble jueu; un viatge interessant per a conèixer les formes d’escriptura i d’expressió d’un poble que ha fet de la diversitat la seva forma de ser. S’hi plantejaran diferents aspectes, i s’analitzaran els diversos usos lingüístics, des de l’hebreu, llengua de la Bíblia, fins al català que parlaven els jueus de la Girona medieval.

Programa

31 de gener: L'hebreu: de llengua santa a llengua oficial. Manuel Forcano, hebraista, poeta, traductor (Fundació CIMA, Barcelona)

28 de febrer: El Yiddish, lengua europea desde su origen al premio nobel. Rhoda Abecasis , filòloga, estudiosa de la llengua i cultura iddix ( Madrid)

21 de març: La mujer sefardí tradicional en la prosa rabínica judeoespañola. Katja Smid, filòloga, estudiosa del món sefardita (CSIC, Madrid)

25 d’abril: De la casa para fuera : la transmisión de la haketía, lengua judeoespañola de Marruecos. Line Anselem, professora de literatura hispànica, (Université de Valenciennes , France)

30 de maig: La parla quotidiana de les comunitats jueves de la Catalunya medieval. Joan Ferrer, filòleg i hebraista (UdG, Girona)

Resultats col·leccions

Cap resultat