Seminari "Desenvolupament territorial i decreixement"

El seminari "Desenvolupament territorial i decreixement", organitzat pel Departament de Geografia, l' APTA (Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental), l' IMA-UdG (Institut de Medi Ambient) i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona, es va celebrar a Girona l' 1 de febrer de 2013.

El seminari gira entorn a la reflexió sobre com es poden plantejar opcions de desenvolupament territorial que posin al centre dels seus objectius el no creixement econòmic, sinó la millora de la qualitat i l'harmonització amb els cicles de la natura. Es presenten algunes pràctiques ja existents de noves formes d'organització social, al marge dels mecanismes de mercat.

Resultats col·leccions

Cap resultat