Jornada Envelliment Actiu

Jornada Envelliment Actiu

Celebrada a Girona, el 8 de març de 2013.

Objectius de la jornada:

- Treballar el concepte d’envelliment actiu i la promoció d’aquest.

- Donar a conèixer recursos del territori que contribueixen a l’envelliment actiu.

- Proporcionar un espai de coneixença i debat entorn a l’envelliment actiu.

Resultats col·leccions

Cap resultat