Jornada "Llengua, immigració i salut: comunicació assistencial amb la població immigrant"

El 8 de març de 2013 va tenir lloc a les Facultats de Lletres i d' Infermeria de la Universitat de Girona la Jornada "Llengua, immigració i salut: comunicació assistencial amb la població immigrant", organitzada per GALI (Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració).

Resultats col·leccions

Cap resultat