Listar Jornada "Llengua, immigració i salut: comunicació assistencial amb la població immigrant" por autor "Puigvert i Solà, Joaquim Maria"