IX Col·loqui Problemes i Mètodes de la Història de la Llengua: La construcció de les llengües: mites, normes i emocions

IX Col·loqui Problemes i Mètodes de la Història de la Llengua: "La construcció de les llengües: mites, normes i emocions"

L’any 1991 es van iniciar a la Universitat de Girona els col·loquis internacionals "Problemes i Mètodes de la Història de la Llengua" amb la finalitat de fomentar el debat entre els especialistes sobre aspectes teòrics relatius a la història de les llengües.

El Col·loqui d’enguany, que arriba a la novena edició, va tenir lloc els dies 25, 26 i 27 de juny de 2013, i du per títol La construcció de les llengües: mites, normes i emocions. Les reflexions al llarg dels tres dies de debat es centren en aquests tres aspectes com a elements intrínsecament lligats i fonamentals per a l'establiment històric de qualsevol llengua.

El congrés està promogut pel grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, que en els darrers anys ha contribuït decisivament a la singularització de la Història de la llengua com a disciplina lingüística. Des d'una perspectiva interdisciplinària, s'ha volgut incorporar aportacions provinents del camp de la literatura, de la història social o d’altres disciplines aparentment més allunyades com ara la sociologia, la psicologia o la filosofia del llenguatge.

El Col·loqui compta amb la participació dels ponents Francesco Bruni (Università di Venezia), Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili), Sylvain Auroux (Université Paris VII), Wendy Ayres-Bennet (University of Cambridge), Anthony Lodge (University of Saint Andrews), Pablo del Río (Universidad Carlos III de Madrid), Narcís Iglésias (Universitat de Girona) i Mari D’Agostino (Università di Palermo).

La construcció de les llengües: mites, normes i emocions

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Le Mythte de la langue mère

Class open access