Univest 2013

IV Congrés Internacional UNIVEST

Després de tres edicions en les quals el treball de l’UNIVEST s’ha centrat en temes com l’autogestió de l’aprenentatge, la implicació dels estudiants a la universitat i la figura de l’estudiant com a eix del canvi a la universitat, aquesta quarta edició planteja avançar en la definició d’estratègies i propostes que facilitin l’aplicació de l’aprenentatge col·laboratiu a la universitat actual.

Amb aquest objectiu, el IV Congrés Internacional UNIVEST ofereix un espai per al debat i l’intercanvi d’idees sobre la millora del procés d’ensenyament i aprenentatge a la universitat i la importància de situar l’estudiant en el centre d’aquest procés.

Aquesta edició aposta novament per una dinàmica de treball especialment participativa i potencia la presència de punts de vista diferents. Per això, hi està present, no només la perspectiva del professorat, sinó també la dels estudiants, tècnics i altres agents implicats.

Estratègies cap a l' aprenentatge col·laboratiu

Resultats col·leccions

Cap resultat