Simposi Concha Colomer: “Construint ponts, creant sinergies per a la Salut”

Simposi Concha Colomer: “Construint ponts, creant sinergies per a la Salut”

Dilluns, 15 de juliol de 2013

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Organitzat en el marc de la 22a edició del curs d’estiu de l’European Training Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC-PHHP) per la Facultat d’Infermeria, la Càtedra de Promoció de la Salut i l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona.

Les diverses intervencions del Simposi han girat a l’entorn de l’exploració de formes de treball, tècniques i recursos que faciliten la creació de sinergies i xarxes entre els professionals, les persones i les comunitats en la millora de la salut i el benestar.

Les intervencions han estat conduïdes per experts de renom internacional com Cormac Russell, director del ABCD Global Consulting & Nurture Development, Bengt Lindström, professor de la Norwegian University of Science and Technology i director del IUHPE Global Working Group on Salutogenesis, i Mohruba Gafar-Zada, experta en biologia mèdica del Ministeri de Joventut i Esports de la República d’Azerbaitjan i de la divisió “Cohesió Social i Integració” del Consell d’Europa.

El simposi és una activitat de caràcter internacional i multidisciplinar que ha combinat sessions plenàries, una taula d’experiències i una activitat interactiva en grups de treball. Paral·lelament, s’han pogut visionar una vintena de comunicacions científiques de diversos investigadors i experts relacionats amb la temàtica.

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Ponts salutogènics

Class open access