ISSE 2013

XIII International Summer School on the Environment ISSE 2013. El Repte de la gestió dels espais naturals protegits en el context actual: experiències en Xarxa Natura 2000 i espais fluvials

Organització: Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i Consorci del Ter

Objectius:Conèixer i reflexionar entorn a les polítiques que les diferents administracions tenen previstes en relació a la gestió dels espais naturals protegits en un context de crisi econòmica i incertesa quant al seu futur. Conèixer experiències exitoses, en alguns casos fins i tot enginyoses, que permeten que els espais protegits tinguin un nivell de gestió satisfactori per part dels agents implicats.

Dates: 12 i 13 de setembre de 2013

Lloc: Facultat de Lletres de la Universitat de Girona

Coordinació: Anna Ribas Palom (Universitat de Girona) i Ponç Feliu Latorre (Consorci del Ter)

El repte de la gestió dels espais naturals protegits en el context actual. Experiències en Xarxa Natura 2000 i espais fluvials

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Rewilding Europe Foundation

Class open access

Thumbnail

El Parc Natural de l'Alt Pirineu

Class open access

Thumbnail

Fundació Catalunya - La Pedrera

Class open access

Thumbnail

Paisatges Vius

Class open access