00:00/00:00 </>
​3233.mp4
​3233.mp3

Inauguració del curs acadèmic 2013-2014. Lliçó inaugural “Catalunya: visió i objectius econòmics de futur”