X Seminari de Cultura Escrita i Visual 'Josepa Arnall Juan'

L'Església davant les crisis medievals