00:00/00:00 </>
​346.mp4

El Cardenal Joan Moles, quatre segles d’una hipòtesi