UDGLudoteca : inauguració

La UDGLudoteca és un projecte de gamificació educativa que té com a principals objectius: contribuir a la millora de la qualitat docent amb l'ús de metodologies innovadores basades en processos de gamificació, generar empatia envers les assignatures i projectes de la Facultat de Dret, ser un focus de transferència de coneixement amb la societat, un espai de trobada i socialització dels diferents sectors de la comunitat universitària i un espai multidisciplinar

Resultats col·leccions

Cap resultat