NO TENS PERMISOS

Dificultats, desigualtats i potencialitats de dones estrangeres que pateixen violències a la parella