NO TENS PERMISOS

Paper del sistema jurídic-penal en l'atenció a dones, fills/es i parelles que maltracten. Les seves connexions amb altres institucions